Beschut Wonen

Visie & begeleiding

De begeleiding richt zich op de verschillende levensdomeinen en vertrekt vanuit de rehabilitatie en herstelondersteunende zorg. 

De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de bewoner bepaald. We houden rekening met de noden en de beperkingen, maar vertrekken vanuit de sterktes en mogelijkheden. De begeleiding coördineert, ondersteunt, versterkt of neemt (tijdelijk) over indien nodig. In elk levensdomein houdt de bewoner de verantwoordelijkheid. 

We werken nauw samen met de partners in het netwerk van de bewoner. Zowel partners in de behandeling en zorg als partners op vlak van dagbesteding, financiën en administratie. Ook met de mantelzorgers en familie worden in overleg afspraken gemaakt. 

De begeleiding heeft als einddoel voor de bewoner dat hij/zij opnieuw zelfstandig kan wonen, met de omkadering en het netwerk dat werd opgebouwd.