Beschut Wonen

Beschut Wonen Brugge vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge

T 050 44 50 90
F 050 44 50 80
info@beschutwonenbrugge.be

Aanmelding & Intake

Kandidaat bewoners, familie en verwijzers kunnen steeds vrijblijvend contact nemen voor informatie over Beschut Wonen Brugge. 
 
De contactpersonen hiervoor zijn:
Rita Debusschere            (050/44 50 96  rita.debusschere@beschutwonenbrugge.be)
Inge De Laere                  (050/44 50 93  inge.delaere@beschutwonenbrugge.be)
 
De aanmelding voor Beschut Wonen Brugge gebeurt via een aanvraagformulier. Het wordt ingevuld door de kandidaat bewoner samen met de verwijzer. Samen met een medisch verslag van de behandelend psychiater en eventueel een sociaal verslag wordt het opgestuurd naar de beleidspsychiater van Beschut Wonen Brugge, dr. Verfaillie. Het aanvraagformulier kan hier gedownload worden.
 
Voor het intakegesprek wordt de kandidaat uitgenodigd, samen met de verwijzer en eventueel nauw betrokkenen. Het gesprek vindt plaats bij de verwijzer indien dit in Brugge is. Kandidaten van buiten de regio worden in de burelen van Beschut Wonen Brugge uitgenodigd.
 
De beslissing of iemand effectief kandidaat is voor Beschut Wonen Brugge wordt per brief meegedeeld aan de kandidaat en de verwijzer.
 
We houden contact tot een geschikte kamer vrijkomt. De wachttijd varieert naargelang de woonvorm.
 

Aanvraagformulier
Handleiding aanmelding voor verwijzers