Beschut Wonen

Rehabilitatie en herstelondersteunende zorg

De begeleiding in Beschut Wonen Brugge is gebaseerd op de rehabilitatievisie en herstel ondersteunende zorg.
Jos Dröes beschrijft rehabilitatie als volgt:

“Rehabilitatie is mensen met psychiatrische beperkingen helpen beter te functioneren zodat ze met succes en tot hun eigen tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten hebben in de omgeving van hun keuze en met zo weinig professionele hulp als mogelijk.”