Beschut Wonen

Verhouding tot behandeling

We verwachten dat elke bewoner een psychiater heeft die hij regelmatig ziet.  De psychiater is gedurende het verblijf in Beschut Wonen Brugge een belangrijke gesprekspartner voor het team.  De doelstellingen van de begeleiding en van de behandeling moeten op elkaar afgestemd zijn en elkaar wederzijds ondersteunen.