Beschut Wonen

Begeleiding concreet

De begeleiders komen aan huis: de woonbegeleider 1x per week, de maatschappelijk werker 1x per maand.  De frequentie verhoogt als dat nodig is. 

Tussen 8.30u en 18.00u is er steeds iemand te bereiken op de burelen van Beschut Wonen Brugge. Voor noodsituaties zijn we ook buiten de kantoorkantoren bereikbaar. 

Iedereen wordt individueel begeleid, maar om het samenwonen goed te laten verlopen worden afspraken gemaakt op bewonersvergaderingen. We verwachten dat bewoners respectvol met elkaar omgaan.