Beschut Wonen

Wat na BWB?

De begeleiding heeft als einddoel dat de bewoner zich autonoom in de maatschappij kan realiseren. Men krijgt de tijd die nodig is om die ontwikkeling door te maken. Voor een aantal bewoners zal beschut wonen een blijvende woonvorm zijn. 

De stap naar zelfstandig wonen kunnen we ondersteunen via nazorg. Zo nodig, verruimen we het netwerk rond de bewoner met andere zorgpartners.