Beschut Wonen

Netwerk van de bewoner

We steunen de bewoners in het onderhouden van de contacten met familie, vrienden en kennissen. Met respect voor de wens van de bewoner, gaan we graag in overleg met de nauw betrokkenen. 

We werken samen met alle personen en voorzieningen die betrokken zijn op de bewoner. We breiden het netwerk uit in functie van de noodzakelijke zorg of ondersteuning. 

In samenspraak coördineert Beschut Wonen Brugge de zorg en organiseert regelmatig een netwerkoverleg.