Beschut Wonen

Bewonersparticipatie

We betrekken bewoners op meerdere niveaus. 

De begeleiders bespreken in gelijkwaardigheid met de bewoner de werkpunten en wijze van aanpak. We streven naar een respectvolle open communicatie in de begeleidingsrelatie

Tijdens de bewonersvergadering in het huis is er overleg tussen de bewoners van het huis en de begeleiders. Hier wordt het samenwonen besproken en afspraken gemaakt. Ook andere thema’s met betrekking tot wonen en de begeleiding kunnen aan bod komen. 

De bewonersraad is een participatie orgaan op organisatieniveau. De bewonersraad vergadert om de 3 maanden. De thema’s worden aangebracht door de bewoners. Als organisatie hechten we belang aan de mening en de voorstellen van de bewoners.