Beschut Wonen

Beschut Wonen Brugge vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge

T 050 44 50 90
F 050 44 50 80
info@beschutwonenbrugge.be

Partners in de zorg

Actief participeren in samenwerking èn het opzetten van samenwerkingsverbanden biedt meer mogelijkheden. Enerzijds om het begeleidingsaanbod op de verschillende levensdomeinen te verruimen, anderzijds om in een afgestemd netwerk van hulpverleners zorgcontinuïteit te realiseren en de bewoners te ondersteunen.

De partners waarmee Beschut Wonen Brugge samenwerkt situeren zich in een breed hulpverlenerslandschap.
In de uitbouw van het netwerk van de bewoner gaan we in overleg met partners in de behandeling, partners in zorg en dagbesteding. We hechten belang aan de samenwerking met zowel professionele partners maar evenzeer aan samenwerking met familie en mantelzorgers.

Structureel is Beschut Wonen Brugge actief betrokken in samenwerkingsverbanden op de domeinen dagbesteding en wonen met zorg.

Samenwerkingsverbanden rond dagbesteding uitgelicht