Beschut Wonen

Beschut Wonen Brugge vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge

T 050 44 50 90
F 050 44 50 80
info@beschutwonenbrugge.be

Kandidaat bewoners

In dit onderdeel staan enkele standaard antwoorden op vaak gestelde vragen. Indien je een uitgebreider en / of persoonlijker antwoord wenst, neem dan gerust contact op met Rita Debusschere of Inge Delaere op het nummer 050/44 50 90.

rita.debusschere@beschutwonenbrugge.be
Inge.delaere@beschutwonenbrugge.be
 

Hoeveel kost een kamer in BWB?

De verblijfsvergoeding varieert tussen de 350 en 550 euro. Met deze vergoeding betaal je de huur van de kamer, de energiekost en de algemene kosten zoals brandverzekering, huistelefoon, taksen, technisch en groot onderhoud.

De precieze prijs van een kamer is afhankelijk van:
De grootte: een kleinere kamer kost minder dan een grote kamer.
Het comfort: sommige kamers zijn voorzien van een eigen toilet en / of douche. Omwille van dit extra comfort zijn deze kamers duurder. Studio’s zijn voorzien van toilet, douche en eigen kookplaats, en dus ook hier omwille van meer comfort duurder.

Je betaalt niet voor de begeleiding, dus enkel voor de huisvesting.

Zijn er altijd vrije plaatsen? Hoe lang moet ik wachten?

Neen, er zijn niet altijd vrije plaatsen. Ben je kandidaat voor Beschut Wonen Brugge, dan moet je wachten tot een gepaste kamer vrijkomt. De wachttijd is afhankelijk van wanneer een kamer vrijkomt en of je klaar bent om te starten in beschut wonen. De keuze van woonvorm bepaalt ook de wachttijd, bv. voor een studio moet er veel langer gewacht worden dan voor een kamer.

De gemiddelde wachttijd is 10 maanden.

Soms kan de start sneller, maar het kan ook langer duren. 

Hoe kan ik me aanmelden?

Om in Beschut Wonen Brugge te wonen moet een psychiater jouw doorverwijzing ondersteunen.
We raden dus aan om hierover met je psychiater te spreken en via een aanvraagformulier je bij Beschut Wonen Brugge aan te melden. Er is een medisch luik dat de psychiater invult. De andere onderdelen vul je samen met een hulpverlener in. Na ontvangst zal Beschut Wonen Brugge met jou en je psychiater contact opnemen om een gesprek te plannen. Na dit gesprek beslissen we of je in Beschut Wonen Brugge kan wonen, en kom je op de wachtlijst tot er plaats vrijkomt.

Als je meer info over Beschut Wonen Brugge wenst, voor je een aanvraag indient, dan mag je altijd contact opnemen met Rita Debusschere of Inge Delaere– 050/44 50 90.
 

Heb ik contact met medebewoners, of woon ik alleen?

Dit is afhankelijk van het huis waarin je zal wonen.

Woon je in een huis op een kamer, dan worden de woonkamer, de keuken en het sanitair gedeeld.
In deze woonvorm is er contact met medebewoners. Er zijn ook regelmatig woonvergaderingen. Daar maken de bewoners afspraken om het samenwonen vlot te laten verlopen.
 
Woon je in een huis op een studio, dan heb je alle voorzieningen voor jezelf, en is er minder contact met medebewoners. Eén of tweemaal per jaar is er een woonvergadering voor het maken van algemene huisafspraken.

Kan ik zelf kiezen waar ik woon?

Neen, je kan niet op voorhand een huis kiezen.

Bij de aanvraag Beschut Wonen Brugge bevragen we jouw wensen rond het wonen. Je kan hierin aangeven of je bijvoorbeeld veel of weinig contact met medebewoners wenst. Op het moment dat er een kamer vrijkomt, kijken wij voor welke kandidaat deze woning/kamer/studio geschikt is. Indien we een kamer hebben die bij je past stellen we jou deze kamer voor. 

Blijft wat ik vertel aan de begeleider vertrouwelijk ?

Ja, de begeleiding is gebonden aan het beroepsgeheim.

We werken wel met een gedeeld beroepsgeheim. Dat betekent dat we info delen binnen ons team.
Beroepsgeheim betekent dat het bij wet verboden is om persoonlijke gegevens uit de begeleiding door te vertellen. Gedeeld beroepsgeheim betekent dat we binnen een team van professionele hulpverleners relevante informatie uitwisselen, maar ook dat allen deze informatie geheim houden

Dit delen van informatie is voor ons belangrijk omdat we in Beschut Wonen Brugge in een team werken. Je wordt dus niet door één persoon begeleid, maar door een team. Het gedeeld beroepsgeheim kan soms ook verder gaan door het delen van informatie met andere hulpverleners buiten Beschut Wonen Brugge. Ook deze hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Als we informatie delen met andere hulpverleners zullen we daarvoor jouw toestemming vragen. We bespreken met jou wat we kunnen vertellen. Het geniet de voorkeur dat we het overleg met andere hulverleners samen met jou kunnen doen.

Kan ik alcohol drinken op mijn kamer?

Ja, je mag alcohol drinken tenzij je een middelenvrij contract hebt in Beschut Wonen Brugge.

Bij een standaard contract geven we geen verbod op alcohol. Indien we merken dat er problemen zouden ontstaan door het gebruik van alcohol zullen we dit bespreken en zo nodig afspraken maken. Indien je in het verleden problemen had met middelen stellen wij een middelenvrij contract voor. Hiervoor gaan we ook in overleg met jouw behandelaar. In dit contract ga jij akkoord met het niet gebruiken van middelen. Het wonen zonder gebruik van middelen is onderdeel van de begeleidingsgesprekken. 

Kan ik drugs gebruiken in een huis van Beschut Wonen Brugge?

Neen, er is een verbod op het gebruiken van drugs in de huizen van Beschut Wonen Brugge. Dit verbod geldt voor alle soorten drugs, ook voor cannabis. 

Mag ik mijn huisdier meenemen?

Neen, ons huisreglement laat geen huisdieren toe.
Uitzonderlijk wijken we hiervan af mits strikte afspraken rond verzorging of opvang voor de dieren.

Mag ik bezoek ontvangen?

Ja, je mag bezoek ontvangen op je eigen kamer. We vragen wel om rekening te houden met de medebewoners, zo willen we (geluids)overlast vermijden. Indien je hierrond afspreekt met de medebewoners kan je ook bezoek in de gemeenschappelijke ruimtes ontvangen.

Bezoekers mogen niet blijven overnachten. 

Woont de begeleider bij ons in huis?

Neen, de begeleiders komen één of meerdere keren per week langs op huisbezoek. Je woont dus zelfstandig.

Mag ik zelf beslissen wat ik doe en waar ik ga

Ja. Je leeft zelfstandig en hebt het recht om jouw leven vrij in te vullen.

We vinden het belangrijk dat je zelf nadenkt wat je graag wil en kan doen. Hoe je je tijd invult is onderdeel van het gesprek met de begeleiding. We kunnen jou advies geven en jou ondersteunen in je plannen. 

Verlies ik mijn vrijheid?

Neen, je verliest je vrijheid niet. Je mag zelf beslissen wat je doet. Binnen Beschut Wonen Brugge zijn er wel afspraken om het (samen)wonen goed te laten verlopen. We verwachten wel dat je je aan deze afspraken houdt.

Mag ik zelf kiezen waarover ik spreek met de begeleider?

Ja. De begeleiders bespreken zoveel als mogelijk met jou. Ook over moeilijke onderwerpen proberen we te spreken. Je hebt wel altijd het recht om ergens niet over te spreken.

Mogen mijn kinderen bij mij overnachten / wonen?

Binnen Beschut Wonen Brugge is het niet mogelijk om kinderen te laten inwonen.

De kinderen kunnen wel (met regelmaat) blijven overnachten mits dit op voorhand besproken wordt.
Weet wel dat de kinderen niet kunnen gedomicilieerd worden op het adres van een woning Beschut Wonen Brugge.

Mag mijn partner bij mij overnachten / wonen?

Binnen Beschut Wonen Brugge is het niet mogelijk om de partner te laten inwonen.

De partner kan wel blijven overnachten mits dit op voorhand besproken wordt. Een partner kan niet gedomicilieerd worden in een woning Beschut Wonen Brugge.

Hoe lang kan ik in Beschut Wonen Brugge wonen?

Er is geen tijdsduur bepaald voor het wonen in Beschut Wonen Brugge. We kijken samen met jou of er een begeleidingsvraag / begeleidingsnood is. Zolang je dus begeleiding van Beschut Wonen Brugge nodig hebt kan je er blijven wonen. Enkel de bewoners van het kortverblijfhuis hebben een verblijfsovereenkomst van bepaalde duur.
 
 

Kan ik in Beschut Wonen Brugge wonen zonder dat ik begeleiding wil?

Neen. Wonen in Beschut Wonen Brugge is altijd gekoppeld aan begeleiding.

Wat is het kortverblijfhuis?

Het kortverblijfhuis is een woonvorm voor een specifiek doelpubliek.

Binnen het kortverblijfhuis wordt gewerkt met een jong publiek (18 tot 30 jaar) dat een korte tussenstap nodig heeft naar zelfstandig wonen. De verblijfsovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. Dit betekent dat de begeleiding intensief is.

Moet ik mijn domicilie op het adres van Beschut Wonen Brugge zetten?

Beschut wonen Brugge verplicht de bewoner niet om de domicilie op het adres van Beschut Wonen Brugge te plaatsen.

Wettelijk gezien wordt er wel verwacht dat het domicilieadres hetzelfde adres is als waar men meest verblijft. De gemeente vraagt dan ook om binnen de 8 werkdagen na de verhuis het nieuwe adres te melden aan de dienst bevolking. Weet dat bewoners als alleenstaande beschouwd worden indien zij in Beschut Wonen Brugge gedomicilieerd zijn. Het kan voordeliger uitkomen voor het inkomen om als alleenstaande geregistreerd te worden.
 
 

Wat is het verschil tussen Beschut Wonen Brugge en het Mobiel Behandelteam?

Zowel Beschut Wonen Brugge als het Mobiel Behandel team bieden begeleiding in de thuissituatie aan mensen met een ernstige psychiatrische problematiek.

Toch zijn er verschillen tussen het Mobiel Behandelteam en Beschut Wonen Brugge:
Beschut Wonen Brugge richt zich tot cliënten voor wie het zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is. Cliënten die begeleid worden in het Mobiel Behandelteam wonen zelfstandig, alleen of met hun familie. Het Mobiel behandelteam biedt begeleiding aan, maar geen woning. Beschut Wonen Brugge biedt èn begeleiding èn een woonst aan. Daarom wordt in Beschut Wonen Brugge een verblijfsovereenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt worden  over deze combinatie van woonst en begeleiding.

In Beschut Wonen Brugge wonen de meeste bewoners in een groepswoning. Beschut Wonen Brugge beheert en zorgt voor die woningen. Dat biedt voor sommige cliënten veiligheid. Ook het samenwonen met andere bewoners van Beschut Wonen Brugge biedt voor bepaalde cliënten een voordeel. Dit kan niet binnen het Mobiel behandelteam.
 
In Beschut Wonen Brugge is er bij aanmelding een psychiater nodig en is het verder engagement van deze behandelaar nodig. Bij het Mobiel Behandelteam kan de aanmelding ook door een huisarts gebeuren.
 
Beschut Wonen Brugge heeft vrij regelmatig contact met de bewoner, minimaal 1 x per week. Wanneer je begeleid wordt door het mobiel behandelteam zijn het aantal contacten lager maar dit kan ook tijdelijk intensief zijn.
 
Beschut Wonen Brugge beschikt over een 24-uurspermanentie voor crisissituaties, zowel tijdens de week als tijdens het weekend.
 
Algemeen geformuleerd onderscheidt Beschut Wonen Brugge zich van het Mobiel Behandelteam, doordat Beschut Wonen Brugge geschikt is voor cliënten die meer veiligheid en begeleiding in het wonen nodig hebben.