Beschut Wonen

Beschut Wonen Brugge vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge

T 050 44 50 90
F 050 44 50 80
info@beschutwonenbrugge.be

Bewoners

In dit onderdeel staan enkele standaard antwoorden op vaak gestelde vragen. Indien je een uitgebreider en / of persoonlijker antwoord wenst neem dan gerust contact op met jouw begeleider of op het algemeen nummer 050/44 50 90.

Hoe kan ik inloggen op de bewonerspagina van deze site?

Om in te loggen heb je een login en een wachtwoord nodig. Indien je dit nog niet hebt, of je bent het vergeten stuur dan een mail naar de webmaster. Ondervind je hierbij moeilijkheden bij, vraag dan gerust hulp aan je begeleider. 

Wanneer zijn de begeleiders te bereiken?

Er is altijd iemand aanwezig in het bureel tussen 8u30 en 18u. Je kan dan bellen of langskomen. We kunnen niet altijd onmiddellijk je vraag beantwoorden of je probleem oplossen. We zullen dan je vraag doorgeven aan de medewerker die dit het best kan opvolgen. Iedereen binnen beschut wonen heeft een vast werkrooster. Je kan de werkuren van jouw persoonlijke begeleiders (of tandem zoals wij dit noemen) gerust aan hen vragen.
 
Indien er een dringend probleem is buiten deze uren kan je naar de wachtdienst bellen (zie volgende vraag).

Hoe bel ik naar de wachtdienst van Beschut Wonen Brugge?

Indien er een dringend probleem is na 18u ‘s avonds of tijdens het weekend of feestdag kan je steeds de wachtdienst bereiken. Je kan deze medewerker opbellen met de telefoon in jouw huis.

  • Druk op het pijltje naar boven tot je ‘wachtdienst’ op het scherm ziet – neem dan de hoorn van de haak en wacht op de verbinding.
  • Is er een probleem met de telefoon, dan kan je ook bellen naar de receptie van het PZ Onze Lieve Vrouw op het nummer 050/ 30 18 00, en vragen naar de persoon van wacht voor Beschut Wonen Brugge.
Bewoners die individueel wonen bellen naar de receptie van Psychiatrisch Ziekenhuis OLV op het nummer 050/30 18 00. Vertel hen dat je de wachtdienst van Beschut Wonen Brugge wil bereiken en geef hen je naam en telefoonnummer. Zij doen dan het nodige, en de medewerker die van wacht is zal jou terugbellen.

Heb ik inspraak?

Ja. Hoe jouw begeleiding in Beschut Wonen Brugge verloopt, wordt in overleg tussen jou en de begeleiding bepaald. Als je iets wenst of ergens niet mee akkoord bent, spreek hier dan zeker over met je begeleiders!

Sommige wensen zijn niet altijd haalbaar, maar dan zoeken we samen naar een manier om jouw vragen of wensen toch zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over Beschut Wonen Brugge / begeleiding / woonst?

Als eerste stap raden we je aan om hierover te spreken met de begeleiding zelf. We proberen zo open mogelijke gesprekken te voeren. We nodigen je uit om te spreken over datgene wat niet bevalt in je begeleiding of waarmee je niet akkoord gaat. Samen zoeken we naar een oplossing.
 
Indien je het gevoel hebt dat er niet geluisterd wordt of dat het gesprek te moeilijk is, kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke of de directeur. Ook zij zullen een open gesprek voeren en samen met jou zoeken naar een oplossing.
 
Indien je over het probleem of jouw ontevredenheid met iemand wil spreken die geen medewerker is van beschut wonen, kan je je richten tot de onafhankelijke ombudspersoon van de geestelijke gezondheidszorg. Voor meer info en contactinformatie zie onderdeel bewoners - ombudsdienst.

Geldt in Beschut Wonen Brugge de wet op de patiëntenrechten?

Ja. Wij spreken dan wel niet over patiënten maar over cliënten of bewoners, maar de rechten blijven dezelfde. Klik hier om de folder met info rond rechten van de patiënt te downloaden. Voor nog meer info of uitleg hierover kun je je begeleider aanspreken.