Beschut Wonen

Beschut Wonen Brugge vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge

T 050 44 50 90
F 050 44 50 80
info@beschutwonenbrugge.be

Verwijzers

In dit onderdeel staan enkele standaard antwoorden op vaak gestelde vragen. Indien je een uitgebreider en / of persoonlijker antwoord wenst neem dan gerust contact op met Rita Debusschere of Ann Deraedt – 050/44 50 90.

Rita.Debusschere@beschutwonenbrugge.be
sofie.demeyer@beschutwonenbrugge.be

Hoe kan ik een cliënt aanmelden voor Beschut Wonen Brugge?

Voor een inclusie in Beschut Wonen Brugge is een doorverwijzing door een psychiater noodzakelijk.
Op deze pagina kun je het aanvraagformulier downloaden om dit samen met de kandidaat-bewoner in te vullen. Een gedeelte is voorzien voor de behandelend psychiater. Ingevulde aanvraagformulieren worden opgestuurd naar Beschut Wonen Brugge t.a.v. Dr. Verfaillie. Daarna zal Beschut Wonen Brugge contact opnemen met de bewoner en de verwijzer om een intakegesprek te plannen. Na het intakegesprek beslist de intakecommissie van Beschut Wonen of de cliënt al dan niet als kandidaat wordt weerhouden. Zowel cliënt als verwijzer worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Voor een uitgebreide beschrijving van de aanmelding  en intakeprocedure verwijzen we naar het onderdeel ‘over beschut wonen – aanmelding en intake’.

Wat zijn de voorwaarden om te verwijzen naar Beschut Wonen Brugge?

  • De kandidaat-bewoner moet een behandelend psychiater hebben. Deze psychiater ondersteunt actief de doorverwijzing naar Beschut Wonen Brugge.
  • Er is geen erkenning van het VAPH vereist om een geldige aanvraag te doen.
  • Tegenindicaties: cliënten rechtstreeks vanuit detentie, cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten waarbij verslaving aan illegale middelen de primaire problematiek is. 

Hoe kan ik als verwijzer mijn cliënt voorbereiden op Beschut Wonen Brugge?

Verhuizen naar een huis in Beschut Wonen Brugge betekent voor de cliënt een grondige verandering van de woonsituatie. In Beschut WonenBrugge leeft de bewoner zo zelfstandig mogelijk. De overgang vanuit een ziekenhuisopname naar Beschut Wonen Brugge is een grote stap. Zelfstandig wonen betekent dat de bewoner over minimale woonvaardigheden beschikt om te kunnen alleen wonen. Wat is belangrijk in voorbereiding op Beschut Wonen Brugge:

Op de meest uiteenlopende gebieden kan je samen met de cliënt inschatten hoe goed / hoe zelfstandig hij/zij functioneert of waar hij/zij ondersteuning bij nodig heeft.

Er is een budget nodig. In de kamers is er geen meubilair voorzien. Ook huishoudelijk gerief dient te worden aangekocht. Daarnaast kan ook bekeken worden of er op financieel – administratief vlak nog verbeteringsmogelijkheden zijn. Ter voorbereiding kan je met jouw cliënt al verkennen welk leefbudget haalbaar zou zijn om in Beschut Wonen Brugge te wonen. Beschut Wonen Brugge is een tijdelijke tussenstap naar volledig zelfstandig wonen. Daarom is zich tijdig inschrijven op de wachtlijst voor sociale huisvesting nuttig.

Is er onmiddellijk plaats in Beschut Wonen Brugge en hoe lang is de wachtlijst?

Er zijn niet altijd plaatsen beschikbaar. Na de beslissing dat de cliënt in aanmerking komt voor Beschut Wonen Brugge, komt de kandidaat-bewoner op de wachtlijst tot een passende kamer of studio vrijkomt. De gemiddelde wachttijd is 10 maanden.

De wachttijd kan korter of langer zijn naargelang een kamer vrijkomt en de kandidaat-bewoner klaar is voor de start. Voor een studio is er een langere wachttijd dan voor een kamer.

Worden fysische zorgen opgenomen door de begeleiding?

Neen, de begeleiding neemt zelf geen fysische zorgen op. Fysische zorgen kunnen door andere partners binnen het cliëntnetwerk opgenomen worden. We helpen de bewoner en het netwerk wel met het opvolgen van de fysische zorgen en staan in voor (of coördineren) de afstemming tussen de cliënt, de begeleiding en de zorgpartner.

Is de begeleiding continu aanwezig?

Neen. De bewoners wonen zelfstandig en dus alleen. Er is geen continue aanwezigheid van begeleiding in het huis. Er is wel continue bereikbaarheid voorzien. Tijdens de kantooruren (tussen 8u30 en 18u)  is altijd een medewerker bereikbaar. Tijdens de avonduren, ‘s nachts en in het weekend of op feestdagen is er via een wachtsysteem een begeleider bereikbaar voor de bewoners. Deze medewerker  kan ook langsgaan in geval van crisis.

Wat is het verschil tussen Beschut Wonen Brugge en het Mobiel Behandelteam?

Zowel Beschut Wonen Brugge als het Mobiel Behandelteam bieden begeleiding in de thuissituatie aan mensen met een ernstige psychiatrische problematiek.

De verschillen tussen het Mobiel Behandelteam en Beschut Wonen Brugge:
Beschut Wonen Brugge richt zich tot cliënten voor wie het zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is.
Cliënten die begeleid worden in het Mobiel Behandelteam wonen zelfstandig, alleen of met hun familie.

Het Mobiel behandelteam biedt begeleiding aan, maar geen woning. Beschut Wonen Brugge biedt èn begeleiding èn een woonst aan. Daarom wordt in Beschut Wonen Brugge een verblijfsovereenkomst afgesloten waarin afspraken gemaakt worden  over deze combinatie van woonst en begeleiding.

In Beschut Wonen Brugge, wonen de meeste bewoner in een groepswoning. Beschut Wonen Brugge beheert en zorgt voor die woningen. Dat biedt voor sommige cliënten veiligheid. Ook het samenwonen met andere bewoners van Beschut Wonen Brugge biedt voor verschillende mensen een voordeel. Dit kan niet binnen het Mobiel behandelteam.
 
In Beschut Wonen Brugge is er bij aanmelding een psychiater nodig en is het verder engagement van deze behandelaar nodig. Bij het Mobiel Behandelteam kan de aanmelding ook door een huisarts gebeuren.
 
Beschut Wonen Brugge heeft vrij regelmatig contact met de bewoner, minimaal 1 x per week.
Wanneer je begeleid wordt door het mobiel behandelteam  zijn het aantal contacten lager maar dit kan ook tijdelijk intensief zijn.
 
Beschut Wonen Brugge beschikt over een 24-uurspermanentie voor crisissituaties, zowel tijdens de week als tijdens het weekend.
 
Algemeen geformuleerd onderscheidt Beschut Wonen Brugge zich van het Mobiel Behandelteam, doordat Beschut Wonen Brugge geschikt is voor cliënten die meer veiligheid en begeleiding in het wonen nodig hebben.

Is Beschut Wonen Brugge een alternatief voor sociale huisvesting?

Neen. Beschut Wonen Brugge is in eerste plaats een organisatie die (tijdelijke) begeleiding aanbiedt. Een pure woonvraag zonder begeleidingsnood of wens voor begeleiding kan niet. We willen streven naar de hoogst haalbare zelfstandige woonvorm voor iedere bewoner. Dit houdt in dat we waar mogelijk oriënteren naar een woonvorm buiten Beschut Wonen Brugge, bijvoorbeeld sociale huisvesting.

Blijf ik als behandelaar betrokken?

Ja. We vragen een blijvende betrokkenheid van de behandelend psychiater van de cliënt. We zien het traject dat een cliënt in Beschut Wonen Brugge gaat als een gedeelde zorg van begeleiding en behandelend psychiater, samen met andere zorgpartners. We vinden het belangrijk dat de begeleiding Beschut Wonen Brugge beroep kan doen op de expertise van de psychiater.

Wat is middelenvrij wonen?

We hebben binnen onze werking naast de klassieke verblijfsovereenkomst ook een overeenkomst waar de begeleiding specifieke ondersteuning biedt in het middelenvrij wonen. Deze overeenkomst wordt gehanteerd bij mensen met een problematisch middelengebruik. Het gebruik van alcohol en / of niet-voorgeschreven medicatie is binnen de begeleiding een vast werkpunt. We betrekken de behandelaar actief in het werken rond dit thema. 

Wat is kortverblijfhuis?

Binnen Beschut Wonen Brugge zijn er vijf plaatsen in één huis waar we werken met een beperkte begeleidingsduur van één jaar. Op deze termijn is de begeleiding gericht op het zelfstandig wonen en organiseren van hun leven. Gezien de korte verblijfsduur is de begeleiding intensief en hebben we van bij de start hoge verwachtingen van de bewoners. We richten ons voor dit huis op een jonge doelgroep die kan omgaan met de druk om op korte termijn doelstellingen te realiseren.