Beschut Wonen

Beschut Wonen Brugge vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge

T 050 44 50 90
F 050 44 50 80
info@beschutwonenbrugge.be

Familie

In dit onderdeel staan enkele standaard antwoorden op vaak gestelde vragen. Indien je een uitgebreider en / of persoonlijker antwoord wenst neem dan gerust contact op met de begeleiding van uw familielid / vriend(in) of op het algemeen nummer 050/44 50 90.

Kan ik contact opnemen met de begeleiding?

Ja. We staan altijd open voor contact met en / of vragen van familieleden. We geven graag informatie over onze werking en staan open voor verder contact met familieleden en belangrijke anderen.

Word ik betrokken in de begeleiding van Beschut Wonen Brugge?

Dit kan. We willen graag contact houden met familieleden en hen betrekken in de begeleiding. We zullen hier rond overleggen met de bewoner. We willen samen met de bewoner en de familie afspreken op welke manier er samengewerkt wordt. Openheid in de communicatie binnen de samenwerking tussen cliënt – familie – begeleiding staat voor ons centraal.

Worden fysische zorgen opgenomen door de begeleiding?

Neen, de begeleiding neemt zelf geen fysische zorgen op. Fysische zorgen kunnen door andere partners binnen het cliëntnetwerk opgenomen worden. We helpen de bewoner en het netwerk wel met het opvolgen van de fysische zorgen en staan in voor ( of coördineren) de afstemming tussen de cliënt, de begeleiding en de zorgpartner. Indien je vragen hebt rond het al dan niet opnemen van fysische zorgen van jouw familielid mag je altijd contact opnemen met de begeleiding.

Moet de domicilie op het adres van Beschut Wonen Brugge staan?

Beschut Wonen Brugge verplicht de bewoner niet om de domicilie op het adres van Beschut Wonen Brugge te plaatsen.
Wettelijke gezien wordt er echter wel verwacht dat het domicilieadres hetzelfde adres is als waar men meest verblijft. De gemeente vraagt dan ook om binnen de 8 werkdagen na de verhuis het nieuwe adres te melden aan de dienst bevolking. Weet dat bewoners als alleenstaande beschouwd worden indien zij in Beschut Wonen Brugge gedomicilieerd zijn. Het kan voordeliger uitkomen voor het inkomen om als alleenstaande geregistreerd te worden.