Beschut Wonen

Beschut Wonen Brugge vzw
Hoefijzerlaan 40
8000 Brugge

T 050 44 50 90
F 050 44 50 80
info@beschutwonenbrugge.be

Gempersteeg

De Gempersteeg is een activiteitencentrum voor personen met een psychische kwetsbaarheid of een langdurige psychiatrische problematiek.

De werking van de Gempersteeg berust op 4 pijlers: ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming.

Via een laagdrempelig en divers aanbod van ondersteunende en activerende activiteiten vinden bezoekers een zinvolle en structurerende tijdsinvulling en leren ze hun eigen mogelijkheden opnieuw ontdekken en ontwikkelen.

Naast het eigen aanbod stelt de Gempersteeg zich ook tot doel mensen te oriënteren en te begeleiden naar activiteiten buiten de werking zoals dienstencentra, vrije tijd- en sportclubs, vormingscentra, culturele voorstellingen, sociaal restaurant, vrijwilligerswerk,...

We zoeken vrijwilligers die ondersteunend kunnen zijn aan de werking: cliënten begeleiden in of naar activiteiten, de barfunctie opnemen tijdens de ontmoetingsmomenten. We zoeken ook vrijwilligers die talent hebben in één of andere creatieve techniek, of in het werken met computer, of een ander talent dat een bijdrage kan leveren aan de bezoekers…
 
Contactpersoon voor meer informatie Activiteitencentrum  de Gempersteeg en het Kunsthuis:
Sofie Desoete 050/34 55 97