Beschut Wonen

Nieuwsbrief

Tweetal maal per jaar verschijnt er vanuit Beschut Wonen Brugge een nieuwsbrief.
Inhoudelijk is deze opgedeeld in twee rubrieken:

  • Info en mededelingen vanuit de vzw zoals wijziging personeel, info rond wijzigingen in de huizen, uitnodigingen vanuit beschut wonen, …
  • Info rond interessante thema’s zoals praktische zaken, wijziging wetgeving, tips en wist-je-dat-jes rond administratie, …
Elke bewoner ontvangt een papieren versie.

De elektronische versie kunt u hier inkijken;
Klik hier voor de nieuwsbrief voorjaar 2014.
Klik hier voor de nieuwsbrief voorjaar 2015.