Beschut Wonen

Gempersteeg

De Gempersteeg is een activiteitencentrum voor personen met een psychische kwetsbaarheid of een langdurige psychiatrische problematiek.

Via een laagdrempelig en divers aanbod van ondersteunende en activerende activiteiten worden bezoekers begeleid om terug een eigen plaats te krijgen in de maatschappij en opnieuw het gevoel te krijgen iemand te zijn en er erbij te horen. Via het aanbod vinden mensen een zinvolle en structurerende tijdsinvulling en leren ze hun eigen mogelijkheden opnieuw ontdekken en ontwikkelen.
De werking van de Gempersteeg berust op 4 pijlers: ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming.

De cafetaria biedt de mogelijkheid tot ontmoeting en sociaal contact. Je kan er iets drinken, een babbeltje doen of deugd hebben aan een ondersteunend gesprek. Bezoekers kunnen er een gezelschapsspel, pingpong of tafelvoetbal spelen, de krant lezen of gewoon meegenieten dan de sfeer.

Daarnaast kan je deelnemen van de begeleide vrijetijdsateliers zoals handwerk, crea-activiteiten, begeleide sport en spel sessies.  Namiddag- en daguitstappen en een jaarlijkse driedaagse vakantie maken ook deel uit van het aanbod.

De werkateliers hebben eveneens een gevarieerd aanbod: wenskaarten verpakken, mailing werk, kaarsenatelier, tuinwerk, houtatelier, kookactiviteiten,...

En de pijler vorming krijgt invulling via gezondheidsvoorlichting, het trainen van sociale vaardigheden, begeleide culturele activiteiten, vormende activiteiten in samenwerking met
Vorming Plus,...

Naast het eigen aanbod stelt de Gempersteeg zich ook tot doel mensen te oriënteren en begeleiden naar activiteiten buiten de werking zoals dienstencentra, vrije tijd- en sportclubs, vormingscentra, culturele voorstellingen, sociaal restaurant, vrijwilligerswerk,...

Sleutelwoorden in onze werking zijn "rehabilitatie en herstel" en "participatie".
Het activiteitencentrum werkt met de sterktes van de bezoekers en biedt kansen in het verder ontwikkelen van vaardigheden en interesses. De bezoeker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen traject. De begeleiding Gempersteeg  is ondersteunend.


Contact voor meer info:
Activiteitencentrum De Gempersteeg
Moerkerksesteenweg 4, 8310 Sint-Kruis
050/34.55.97.
info@gempersteeg.be
www.gempersteeg.be