Beschut Wonen

Klachten?

Indien bewoners over een bepaald aspect van de werking ontevreden zijn, kunnen zij dit bespreken met de begeleiding. Indien antwoorden onvoldoende zijn, kan de bewoner ook contact opnemen met de teamverantwoordelijke of directeur.

Er kan ook een beroep gedaan worden op de onafhankelijke ombudspersoon Geestelijke Gezondheidszorg:

Inge Decorte.
Tel: 0474 / 060 877 
inge.decorte@ombudsfunctieggz.be