Beschut Wonen

Vrije tijd

Vrije tijd is de tijd die je hebt om de dingen te doen die je graag doet. Je kan je vrije tijd alleen doorbrengen thuis of op stap gaan in je buurt en toch genieten van de mensen om je heen. Je kan je vrije tijd doorbrengen met andere mensen: met vrienden, familie, maar ook met medebewoners, uren, met lotgenoten met wie je dezelfde interesse deelt.

Maar … vrije tijd aangenaam invullen is voor sommige bewoners niet gemakkelijk. Het vraagt een grote inspanning om tot een ontspannende vrije tijd te komen.
Er zijn struikelblokken die maken dat deelnemen aan activiteiten in de vrije tijd moeilijk is:
- je hebt een beperkt budget
- je weet niet hoe je er zal geraken
- je hebt weinig energie of je bent angstig om de stap te zetten
- je kent onvoldoende het vrijetijdsaanbod in je buurt of stad
- je weet niet wie er met jou zou kunnen meegaan..
 
Met je vragen over hoe je vrije tijd in te vullen kun je terecht bij jouw woonbegeleider. Hij/zij zal je helpen met tips en keuzes die haalbaar voor je zijn.
Wat kunnen wij samen met jou doen?

  • praten over je interesses, over je mogelijkheden en over wat moeilijk voor je is.
  • kijken hoe je thuis je vrije tijd kan invullen.
  • informatie opzoeken of zien bij wie je terecht kan voor info over de mogelijkheden in je buurt.
  • indien nodig jou begeleiden naar een activiteit zodat je dit later zelfstandig kan.
 
Er zijn heel wat mogelijkheden voor een betaalbare vrije tijd. 

Kortingsmogelijkheden kunnen zijn:
  • Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz ontvangen aan sterk verminderd tarief.
  • Als  je inkomen 1000€ of minder bedraagt kan je genieten van het Brugs Netwerk vrijetijdsparicipatie voor Bruggelingen.
Meer info over het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie vind je hier.

Contactpersoon voor meer informatie over aanbod en mogelijkheden voor betaalbare vrije tijd:
Kathleen Vanassche Tel: 050/ 44 50 90
Kathleen.Vanassche@beschutwonenbrugge.be