Beschut Wonen

Vrijwilligerspool

Je bent bewoner in beschut wonen, en je werkt graag in de tuin. Samen met een begeleider onderhouden enkele bewoners  als vrijwilliger een aantal tuinen van huizen van beschut wonen. Het gaat over een halve dag in de week en het gaat om het gewone onderhoud: gras maaien, onkruid wieden, snoeien, haag scheren…

Naast het tuinonderhoud nemen we ook samen allerhande klusjes in de huizen op. Dit gaat van materiaal afvoeren naar het containerpark tot werken in een huis van beschut wonen.

Indien je hier graag aan wil meewerken: spreek hier over met je begeleiding.
Of neem rechtstreeks contact op met Peter Decoster  0492/58 30 10
Peter.Decoster@beschutwonenbrugge.be