Beschut Wonen

Algemeen

Beschut Wonen Brugge begeleidt volwassenen met een psychiatrische problematiek en psychosociale kwetsbaarheid, voor wie het volledig zelfstandig wonen nog niet haalbaar is. Tevens staat Beschut Wonen Brugge in voor een gepaste huisvesting. 

Beschut Wonen Brugge beschikt over groepswoningen waar 4 à 8 mensen samenwonen. Elke bewoner heeft een eigen kamer met al dan niet te delen kookgelegenheid en sanitair.  Enkele bewoners worden begeleid in hun eigen woonst. De woningen liggen in de Brugse binnenstad, de randgemeenten en Oostkamp.  

De initiatieven beschut wonen werden opgericht volgens het KB 10 juli 1990. De vzw Beschut Wonen Brugge werd opgericht door een samenwerkingsverband van 4 initiatieven, op 1 juli 1991.

  • Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw
  • Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg  Noord West-Vlaanderen
  • VZW Sue Ryder Foundation 

De VZW Beschut Wonen Brugge is erkend door de Vlaamse Overheid voor 155 plaatsen.